สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ นายเรืองเดช สุทธิพล   081-6017413
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช   081-2649128
3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ นายสังคม สุขสวัสดิ์/น.ส.มยุรี ชูเดช   081-7605847/081-7693
4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล   089-6268207
5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ นางรัชนี กมลเพชร   081-9550340
6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า นายทวีศักดิ์ หิรัญ   081-2669545
7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ นางกมลณัท คลังเงิน/นางอำนวยพร เพิ่มชาติ   081-5497630/089-5798
8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย   089-2859311

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]